Kul JP trên LOZI.vn
@kuljp11Nữ, Hồ Chí Minh
Bị ho mà ngậm ô mai mơ gừng thì quá chuẩn \m/
Xem thêm