Mùa xuân là Tết trồng cây. Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.