lozi-default-thumbnail

A Đây Rồi - Thoại Ngọc Hầu

Nhận xét của Be Xiu tại A Đây Rồi - Thoại Ngọc Hầu: Nhà mình nằm trên đường này, mỗi ngày đi ngang đây thấy quán rất đông khách, mà chủ yếu toàn khách nam, chủ yếu là nhậu vì thịt chó mà....
3.279 lượt xem