lozi-default-thumbnail

A Dìn - Coffee & Bánh Xèo

Nhận xét của Smiley Cloudy tại A Dìn - Coffee & Bánh Xèo: - KHÔNG GIAN: chổ này ko gian hơi lờ lợ và quán ăn cũng tạm mà quán cf thì ko chăm chút thiết kế lắm. - THỨC ĂN: bán là nhiều món...
3.290 lượt xem