lozi-default-thumbnail

A Dìn - Coffee & Bánh Xèo

Nhận xét của Smiley Cloudy tại A Dìn - Coffee & Bánh Xèo: - KHÔNG GIAN: chổ này ko gian hơi lờ lợ và quán ăn cũng tạm mà quán cf thì ko chăm chút thiết kế lắm. - THỨC ĂN: bán là nhiều món...
Đã hơn 2 năm chưa có cập nhật nào ở địa điểm này. Bạn nên gọi trước khi đến.
4.463 lượt xem