lozi-default-thumbnail

A Little Italian

Nhận xét của Ngọc Thanh tại A Little Italian: Biết quán này vì đi cùng đứa bạn chơi với 1 anh người Úc. Dây mơ dễ má thế nào mà quen biết cả anh chủ quán cũng người Úc, mặc dù tên quán lại...
4.757 lượt xem