lozi-default-thumbnail

A Lợi - Hủ Tiếu Mì

Nhận xét của Minh Dang tại A Lợi - Hủ Tiếu Mì: Sáng ghé đây ăn sáng, quán này đặc biệt là hủ tiếu sa tế nai, hủ tiếu mì thập cẩm. Mình không thích sa tế nai nên không ăn, thấy nhiều khách ăn...
4.942 lượt xem