lozi-default-thumbnail

Al Fresco's - Cộng Hòa

Nhận xét của Hanh Vi Phan tại Al Fresco's - Cộng Hòa: Đang có km 30% cho starter, salad, pizza, spagetti á. Chỗ này rộng rãi. Chủ nhật 6-7h đến vẫn dư bàn. Ai gần thì qua đây cho tiện tại...
4.3
(27 đánh giá)
3.057 lượt xem