lozi-default-thumbnail

Bánh Xèo Bà Dưỡng

Nhận xét của Uyên Trần tại Bánh Xèo Bà Dưỡng: Quán này khá là đông, lần nào mình tới cũng thế giông như xếp nốt vậy cứ người này đứng lên là người kia ngồi xuống hixx. Tuy đông vậy nhưng...
Đã hơn 5 tháng chưa có cập nhật nào ở địa điểm này. Bạn nên gọi trước khi đến.
3.9
(159 đánh giá)
4.268 lượt xem