lozi-default-thumbnail

Bia hơi Hải Xồm - Giảng Võ

Nhận xét của Tran Thu tại Bia hơi Hải Xồm - Giảng Võ: em thì con gái nên uống bia không phải sở trường nhưng chuyên gia đi ké chồng đến đây để tụ tập bạn bè và cơ quan, ở đây không xa so với...
Đã hơn 3 năm chưa có cập nhật nào ở địa điểm này. Bạn nên gọi trước khi đến.
3.441 lượt xem