lozi-default-thumbnail
  • Các hình ảnh được chụp tại Bia hơi Hải Xồm - Giảng Võ

Bia hơi Hải Xồm - Giảng Võ

3.9
(20 đánh giá)
3.885 lượt xem