lozi-default-thumbnail
  • Các hình ảnh được chụp tại Cơm tấm Ba Ghiền

Cơm tấm Ba Ghiền

3.9
(39 đánh giá)
4.902 lượt xem