lozi-default-thumbnail

Cơm tấm Ba Ghiền

Nhận xét của Trang Đài Vũ tại Cơm tấm Ba Ghiền: Tới đây một lần do một người bạn dẫn đi. Ấn tượng đầu tiên là đông, không được sạch sẽ cho lắm, khá ồn ào, không phù hợp với mình vì mình...
3.9
(38 đánh giá)
4.125 lượt xem