lozi-default-thumbnail
Ding Tea - Nguyễn Du

Ding Tea - Nguyễn Du

  • 90.000 VNĐ/2 người
  • Đang mở cửa
  • Đang cập nhật
Đã 3 tháng chưa có cập nhật nào về địa điểm này. Bạn nên gọi trước khi đến đây nhé.
4.5

Mọi người thường đến Ding Tea - Nguyễn Du vì:

Vani milk tea
Sắp xếp bình luận theo: