lozi-default-thumbnail

Đức Bảo Gartenstadt Restaurant - Ẩm Thực Đức

Nhận xét của But Chi Tran tại Đức Bảo Gartenstadt - Ẩm Thực Đức: Tui là tui cực kết xúc xích Đức ở đây và tui chưa được ăn chỗ nào ngon hơn chỗ này đâu. Thề luôn. Xúc xích vừa thơm vừa béo,...
Đã hơn 1 năm chưa có cập nhật nào ở địa điểm này. Bạn nên gọi trước khi đến.
4.5
(20 đánh giá)
3.230 lượt xem