lozi-default-thumbnail

Fly Cupcake Garden - Tú Xương

Nhận xét của Tammie Bùi tại Fly Cupcake Garden - Tú Xương: Mình đã từng đi ít nhất 20 quán cafe khác nhau, đủ mọi thể loại khắp các kiểu, nhưng vẫn chưa có quán cafe nào thực sự làm mình...
3.9
(144 đánh giá)
4.288 lượt xem