lozi-default-thumbnail

Gà 36 Hai Bà Trưng

Nhận xét của Ánh Phạm tại Gà 36 Hai Bà Trưng: Có lần công ty mình muốn ăn gà 36 định lên Hai Bà Trưng ăn cho gần nhưng mà khi vào quán mọi người quyết định quay về Lạc trung để ăn vì: Chỗ...
3.820 lượt xem