lozi-default-thumbnail

Gà 36 Thanh Xuân

  Nhận xét của Chep Din tại Gà 36 Thanh Xuân: Mình thấy gà 36 thì nổi tiếng về thương hiệu rồi, có nhiều cơ sở đâu như 6 hay 7 nơi liền, mặc dù mình mới chỉ đến vài cơ sở trong số đó thôi, ăn...
  4.508 lượt xem
  Mới!Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ mua và mang đến cho bạn trong 1 giờ!
  ?
  Loship.vn là dịch vụ giao hàng đến từ Lozi. Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ đi mua và trao tận tay bạn, chỉ trong 1 giờ!
  Đặt món giao ngay

  Có rất nhiều đồ ăn tại Gà 36 Thanh Xuân sẵn sàng được giao đến trước 01:09 trên loship

  Đặt ngay