lozi-default-thumbnail
  • Các hình ảnh được chụp tại Gà 36 Trúc Khê

Gà 36 Trúc Khê

3.450 lượt xem