lozi-default-thumbnail

Gong Cha - Vincom B

4.2
(54 đánh giá)
3.709 lượt xem
Mới!Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ mua và mang đến cho bạn trong 1 giờ!
?
Loship.vn là dịch vụ giao hàng đến từ Lozi. Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ đi mua và trao tận tay bạn, chỉ trong 1 giờ!
Đặt món giao ngay

Có rất nhiều đồ ăn tại Gong Cha - Vincom B sẵn sàng được giao đến trước 11:59 trên loship

Đặt ngay