lozi-default-thumbnail

Highlands Coffee - Lê Thánh Tôn

Nhận xét của Katty Fatty tại Highlands Coffee - Lê Thánh Tôn: Highland mình đã từng có dịp đi 2 chi nhánh, 1 là ngay góc Nguyễn Du vs Pasteur thì phải, cái thứ 2 là ở Lê Thánh Tôn, chi...
Đã hơn 11 tháng chưa có cập nhật nào ở địa điểm này. Bạn nên gọi trước khi đến.
4.0
(10 đánh giá)
4.310 lượt xem