lozi-default-thumbnail

Highlands Coffee - Pacific Place

Nhận xét của Thu Hinh tại Highlands Coffee - Pacific Place: Công nhận rằng đây là nơi tụ tập hoặc nghỉ trưa lý tưởng của các anh chị công sở. Đặc biệt là nếu đến đúng lúc thì dù không muốn...
Đã hơn 1 năm chưa có cập nhật nào ở địa điểm này. Bạn nên gọi trước khi đến.
4.3
(52 đánh giá)
3.235 lượt xem