lozi-default-thumbnail

Hookah Pub

Nhận xét của Bích Trân Vương tại Hookah Pub: Chỗ này t hì thích hợp với những bạn chịu quẩy t hôi chứ mình đi 2 lần là 2 lần đều ngồi như t ượng sáp, lâu lâu lắc...
Đã hơn 3 năm chưa có cập nhật nào ở địa điểm này. Bạn nên gọi trước khi đến.
3.224 lượt xem