lozi-default-thumbnail

Hủ tiếu Nam Vang Nhân Quán - Nguyễn Thượng Hiền

Nhận xét của Cẩm Tú Cao Thị tại Hủ tiếu Nam Vang Nhân Quán - Nguyễn Thượng Hiền: Ăn chỗ này cũng 5 lần rồi. Lần cuối cùng vào tháng 12/2013. Lúc đó 1 tô (55k) có tôm, trứng cút, gan, tim,...
4.7
(16 đánh giá)
3.103 lượt xem

Có rất nhiều đồ ăn tại Hủ tiếu Nam Vang Nhân Quán - Nguyễn Thượng Hiền sẵn sàng được giao đến trước 07:24 trên loship

Đặt ngay