lozi-default-thumbnail
in.cakee

in.cakee

4.5
Sắp xếp bình luận theo:
 • Hôm nay có:
🔴 Bông Lan Trứng Muối 
 🔺Size Tròn:
 - Bánh bltm sz 16 ( 5 trứng 6 phomai ) 160k 
 - Bánh bltm sz 20 ( 6 trứng 8 phomai ) 200k 
🔺Size Hình Chữ Nhật:
 - Bánh bltm hcn nhỏ 60k ( 2 trứng 2 phomai ) 
 - Bánh bltm hcn to 120k ( 4 trứng 4 phomai ) 
 🔴 Bánh Cuộn ( Trà xanh, Sôcla ) 60k/cuộn 
🔴 Bánh Sừng Bò Trứng Muối 100k/5c to 
🔴 Bánh Bao Kim Sa 80k/hộp 5c to 🔴 Bánh Mỳ Hoa Cúc Brioche 60k/ổ 
🔴 Bánh su kem Pháp 40k/hộp 8c
🔴 Bánh Patesso 70k/hộp 3c
🔴 Bánh Sừng Bò Xúc Xích Phomai 100k/5c
🔴 Bánh ngàn lớp xúc xích tỏi hun khói 70k/3c
📲Hotline: 01634930006 imess/zalo/viber 
 ❌Insta: inn.cakee ; FB: Bích Ngọc ( Bông Lan Trứng Muối ) 
 KHÁCH QUA NHÀ LẤY GỌI EM TRƯỚC 30p ĐỂ EM CHUẨN BỊ BÁNH Ạ!!!
  Bích Ngọc trên LOZI.vn

  Bích Ngọc

  @ngocin95nữ, Hà Nội
  Bình luận nổi bật
  Hôm nay có: 🔴 Bông Lan Trứng Muối 🔺Size Tròn: - Bánh bltm sz 16 ( 5 trứng 6 phomai ) 160k - Bánh bltm sz 20 ( 6 trứng 8 phomai ) 200k 🔺Size Hình Chữ Nhật: - Bánh bltm hcn nhỏ 60k ( 2 trứng 2 phomai ) - Bánh bltm hcn to 120k ( 4 trứng 4 phomai ) 🔴 Bánh Cuộn ( Trà xanh, Sôcla ) 60k/cuộn 🔴 Bánh Sừng Bò Trứng Muối 100k/5c to 🔴 Bánh Bao Kim Sa 80k/hộp 5c to 🔴 Bánh Mỳ Hoa Cúc Brioche 60k/ổ 🔴 Bánh su kem Pháp 40k/hộp 8c 🔴 Bánh Patesso 70k/hộp 3c 🔴 Bánh Sừng Bò Xúc Xích Phomai 100k/5c 🔴 Bánh ngàn lớp xúc xích tỏi hun khói 70k/3c 📲Hotline: 01634930006 imess/zalo/viber ❌Insta: inn.cakee ; FB: Bích Ngọc ( Bông Lan Trứng Muối ) KHÁCH QUA NHÀ LẤY GỌI EM TRƯỚC 30p ĐỂ EM CHUẨN BỊ BÁNH Ạ!!!
  • 🔴 Bông Lan Trứng Muối 
 🔺Size Tròn:
 - Bánh bltm sz 16 ( 5 trứng 6 phomai ) 160k 
 - Bánh bltm sz 20 ( 6 trứng 8 phomai ) 200k 
🔺Size Hình Chữ Nhật:
 - Bánh bltm hcn nhỏ 60k ( 2 trứng 2 phomai ) 
 - Bánh bltm hcn to 120k ( 4 trứng 4 phomai ) 
 🔴 Bánh Cuộn ( Trà xanh, Sôcla ) 60k/cuộn 
🔴 Bánh Sừng Bò Trứng Muối 100k/5c to 
🔴 Bánh Bao Kim Sa 80k/hộp 5c to 🔴 Bánh Mỳ Hoa Cúc Brioche 60k/ổ 
🔴 Bánh su kem Pháp 40k/hộp 8c
🔴 Bánh Patesso 70k/hộp 3c
🔴 Bánh Sừng Bò Xúc Xích Phomai 100k/5c
🔴 Bánh ngàn lớp xúc xích tỏi hun khói 70k/3c
📲Hotline: 01634930006 imess/zalo/viber 
 ❌Insta: inn.cakee ; FB: Bích Ngọc ( Bông Lan Trứng Muối ) 
 KHÁCH QUA NHÀ LẤY GỌI EM TRƯỚC 30p ĐỂ EM CHUẨN BỊ BÁNH Ạ!!
   Bích Ngọc trên LOZI.vn

   Bích Ngọc

   @ngocin95nữ, Hà Nội
   Bình luận nổi bật
   🔴 Bông Lan Trứng Muối 🔺Size Tròn: - Bánh bltm sz 16 ( 5 trứng 6 phomai ) 160k - Bánh bltm sz 20 ( 6 trứng 8 phomai ) 200k 🔺Size Hình Chữ Nhật: - Bánh bltm hcn nhỏ 60k ( 2 trứng 2 phomai ) - Bánh bltm hcn to 120k ( 4 trứng 4 phomai ) 🔴 Bánh Cuộn ( Trà xanh, Sôcla ) 60k/cuộn 🔴 Bánh Sừng Bò Trứng Muối 100k/5c to 🔴 Bánh Bao Kim Sa 80k/hộp 5c to 🔴 Bánh Mỳ Hoa Cúc Brioche 60k/ổ 🔴 Bánh su kem Pháp 40k/hộp 8c 🔴 Bánh Patesso 70k/hộp 3c 🔴 Bánh Sừng Bò Xúc Xích Phomai 100k/5c 🔴 Bánh ngàn lớp xúc xích tỏi hun khói 70k/3c 📲Hotline: 01634930006 imess/zalo/viber ❌Insta: inn.cakee ; FB: Bích Ngọc ( Bông Lan Trứng Muối ) KHÁCH QUA NHÀ LẤY GỌI EM TRƯỚC 30p ĐỂ EM CHUẨN BỊ BÁNH Ạ!!
   • 🔴 Bông Lan Trứng Muối 
 🔺Size Tròn:
 - Bánh bltm sz16 100k/hộp
 - Bánh bltm sz20 130k/hộp 
 - Bánh bltm sz 16 ( 5 trứng 6 phomai ) 160k 
 - Bánh bltm sz 20 ( 6 trứng 8 phomai ) 200k 
🔺Size Hình Chữ Nhật:
 - Bánh bltm hcn nhỏ 60k ( 2 trứng 2 phomai ) 
 - Bánh bltm hcn to 120k ( 4 trứng 4 phomai ) 
📲Hotline: 01634930006 imess/zalo/viber 
 ❌Insta: inn.cakee ; FB: Bích Ngọc ( Bông Lan Trứng Muối ) 
 KHÁCH QUA NHÀ LẤY GỌI EM TRƯỚC 30p ĐỂ EM CHUẨN BỊ BÁNH Ạ!!!
    Bích Ngọc trên LOZI.vn

    Bích Ngọc

    @ngocin95nữ, Hà Nội
    🔴 Bông Lan Trứng Muối 🔺Size Tròn: - Bánh bltm sz16 100k/hộp - Bánh bltm sz20 130k/hộp - Bánh bltm sz 16 ( 5 trứng 6 phomai ) 160k - Bánh bltm sz 20 ( 6 trứng 8 phomai ) 200k 🔺Size Hình Chữ Nhật: - Bánh bltm hcn nhỏ 60k ( 2 trứng 2 phomai ) - Bánh bltm hcn to 120k ( 4 trứng 4 phomai ) 📲Hotline: 01634930006 imess/zalo/viber ❌Insta: inn.cakee ; FB: Bích Ngọc ( Bông Lan Trứng Muối ) KHÁCH QUA NHÀ LẤY GỌI EM TRƯỚC 30p ĐỂ EM CHUẨN BỊ BÁNH Ạ!!!
    • 🔴 Bông Lan Trứng Muối 
 🔺Size Tròn:
 - Bánh bltm sz16 100k/hộp
 - Bánh bltm sz20 130k/hộp 
 - Bánh bltm sz 16 ( 5 trứng 6 phomai ) 160k 
 - Bánh bltm sz 20 ( 6 trứng 8 phomai ) 200k 
🔺Size Hình Chữ Nhật:
 - Bánh bltm hcn nhỏ 60k ( 2 trứng 2 phomai ) 
 - Bánh bltm hcn to 120k ( 4 trứng 4 phomai ) 
📲Hotline: 01634930006 imess/zalo/viber 
 ❌Insta: inn.cakee ; FB: Bích Ngọc ( Bông Lan Trứng Muối )
     Bích Ngọc trên LOZI.vn

     Bích Ngọc

     @ngocin95nữ, Hà Nội
     🔴 Bông Lan Trứng Muối 🔺Size Tròn: - Bánh bltm sz16 100k/hộp - Bánh bltm sz20 130k/hộp - Bánh bltm sz 16 ( 5 trứng 6 phomai ) 160k - Bánh bltm sz 20 ( 6 trứng 8 phomai ) 200k 🔺Size Hình Chữ Nhật: - Bánh bltm hcn nhỏ 60k ( 2 trứng 2 phomai ) - Bánh bltm hcn to 120k ( 4 trứng 4 phomai ) 📲Hotline: 01634930006 imess/zalo/viber ❌Insta: inn.cakee ; FB: Bích Ngọc ( Bông Lan Trứng Muối )
     • 🔴 Bông Lan Trứng Muối 
🔺Size Tròn: 
- Bánh bltm sz16 100k/hộp 
- Bánh bltm sz20 130k/hộp 
- Bánh bltm sz 16 ( 5 trứng 6 phomai ) 160k 
- Bánh bltm sz 20 ( 6 trứng 8 phomai ) 200k 
🔺Size Hình Chữ Nhật: 
- Bánh bltm hcn nhỏ 60k ( 2 trứng 2 phomai ) 
- Bánh bltm hcn to 120k ( 4 trứng 4 phomai ) 
📲Hotline: 01634930006 imess/zalo/viber 
❌Insta: inn.cakee ; FB: Bích Ngọc ( Bông Lan Trứng Muối ) 
KHÁCH QUA NHÀ LẤY GỌI EM TRƯỚC 30p ĐỂ EM CHUẨN BỊ BÁNH Ạ!!!
      Bích Ngọc trên LOZI.vn

      Bích Ngọc

      @ngocin95nữ, Hà Nội
      🔴 Bông Lan Trứng Muối 🔺Size Tròn: - Bánh bltm sz16 100k/hộp - Bánh bltm sz20 130k/hộp - Bánh bltm sz 16 ( 5 trứng 6 phomai ) 160k - Bánh bltm sz 20 ( 6 trứng 8 phomai ) 200k 🔺Size Hình Chữ Nhật: - Bánh bltm hcn nhỏ 60k ( 2 trứng 2 phomai ) - Bánh bltm hcn to 120k ( 4 trứng 4 phomai ) 📲Hotline: 01634930006 imess/zalo/viber ❌Insta: inn.cakee ; FB: Bích Ngọc ( Bông Lan Trứng Muối ) KHÁCH QUA NHÀ LẤY GỌI EM TRƯỚC 30p ĐỂ EM CHUẨN BỊ BÁNH Ạ!!!
      • Order bánh thui khách iuuuuu 🙌🏻🙌🏻
🔴 Bông Lan Trứng Muối 
 🔺Size Tròn:
 - Bánh bltm sz16 100k/hộp
 - Bánh bltm sz20 130k/hộp 
 - Bánh bltm sz 16 ( 5 trứng 6 phomai ) 160k 
 - Bánh bltm sz 20 ( 6 trứng 8 phomai ) 200k 
🔺Size Hình Chữ Nhật:
 - Bánh bltm hcn nhỏ 60k ( 2 trứng 2 phomai ) 
 - Bánh bltm hcn to 120k ( 4 trứng 4 phomai ) 
 🔴 Bánh Cuộn ( Trà xanh, Sôcla ) 60k/cuộn 
🔴 Bánh Sừng Bò Trứng Muối 100k/5c to 
🔴 Bánh Bao Kim Sa 80k/hộp 5c to 🔴 Bánh Mỳ Hoa Cúc Brioche 60k/ổ 
🔴 Bánh su kem Pháp 40k/hộp 8c
🔴 Bánh Patesso 70k/hộp 3c
🔴 Bánh Sừng Bò Xúc Xích Phomai 100k/5c
📲Hotline: 01634930006 imess/zalo/viber 
 ❌Insta: inn.cakee ; FB: Bích Ngọc ( Bông Lan Trứng Muối ) 
 KHÁCH QUA NHÀ LẤY GỌI EM TRƯỚC 30p ĐỂ EM CHUẨN BỊ BÁNH Ạ!!!
       Bích Ngọc trên LOZI.vn

       Bích Ngọc

       @ngocin95nữ, Hà Nội
       Order bánh thui khách iuuuuu 🙌🏻🙌🏻 🔴 Bông Lan Trứng Muối 🔺Size Tròn: - Bánh bltm sz16 100k/hộp - Bánh bltm sz20 130k/hộp - Bánh bltm sz 16 ( 5 trứng 6 phomai ) 160k - Bánh bltm sz 20 ( 6 trứng 8 phomai ) 200k 🔺Size Hình Chữ Nhật: - Bánh bltm hcn nhỏ 60k ( 2 trứng 2 phomai ) - Bánh bltm hcn to 120k ( 4 trứng 4 phomai ) 🔴 Bánh Cuộn ( Trà xanh, Sôcla ) 60k/cuộn 🔴 Bánh Sừng Bò Trứng Muối 100k/5c to 🔴 Bánh Bao Kim Sa 80k/hộp 5c to 🔴 Bánh Mỳ Hoa Cúc Brioche 60k/ổ 🔴 Bánh su kem Pháp 40k/hộp 8c 🔴 Bánh Patesso 70k/hộp 3c 🔴 Bánh Sừng Bò Xúc Xích Phomai 100k/5c 📲Hotline: 01634930006 imess/zalo/viber ❌Insta: inn.cakee ; FB: Bích Ngọc ( Bông Lan Trứng Muối ) KHÁCH QUA NHÀ LẤY GỌI EM TRƯỚC 30p ĐỂ EM CHUẨN BỊ BÁNH Ạ!!!
       • 🔴 Bông Lan Trứng Muối 
 🔺Size Tròn:
 - Bánh bltm sz16 100k/hộp
 - Bánh bltm sz20 130k/hộp 
 - Bánh bltm sz 16 ( 5 trứng 6 phomai ) 160k 
 - Bánh bltm sz 20 ( 6 trứng 8 phomai ) 200k 
🔺Size Hình Chữ Nhật:
 - Bánh bltm hcn nhỏ 60k ( 2 trứng 2 phomai ) 
 - Bánh bltm hcn to 120k ( 4 trứng 4 phomai )
📲Hotline: 01634930006 imess/zalo/viber 
 ❌Insta: inn.cakee ; FB: Bích Ngọc ( Bông Lan Trứng Muối ) 
 KHÁCH QUA NHÀ LẤY GỌI EM TRƯỚC 30p ĐỂ EM CHUẨN BỊ BÁNH Ạ!!!
        Bích Ngọc trên LOZI.vn

        Bích Ngọc

        @ngocin95nữ, Hà Nội
        🔴 Bông Lan Trứng Muối 🔺Size Tròn: - Bánh bltm sz16 100k/hộp - Bánh bltm sz20 130k/hộp - Bánh bltm sz 16 ( 5 trứng 6 phomai ) 160k - Bánh bltm sz 20 ( 6 trứng 8 phomai ) 200k 🔺Size Hình Chữ Nhật: - Bánh bltm hcn nhỏ 60k ( 2 trứng 2 phomai ) - Bánh bltm hcn to 120k ( 4 trứng 4 phomai ) 📲Hotline: 01634930006 imess/zalo/viber ❌Insta: inn.cakee ; FB: Bích Ngọc ( Bông Lan Trứng Muối ) KHÁCH QUA NHÀ LẤY GỌI EM TRƯỚC 30p ĐỂ EM CHUẨN BỊ BÁNH Ạ!!!
        • 🔴 Bông Lan Trứng Muối 
🔺Size Tròn: 
- Bánh bltm sz 16 ( 5 trứng 6 phomai ) 160k 
- Bánh bltm sz 20 ( 6 trứng 8 phomai ) 200k 
🔺Size Hình Chữ Nhật:
 - Bánh bltm hcn nhỏ 60k ( 2 trứng 2 phomai ) 
- Bánh bltm hcn to 120k ( 4 trứng 4 phomai ) 
📲Hotline: 01634930006 imess/zalo/viber
 ❌Insta: inn.cakee ; FB: Bích Ngọc ( Bông Lan Trứng Muối )
         Bích Ngọc trên LOZI.vn

         Bích Ngọc

         @ngocin95nữ, Hà Nội
         🔴 Bông Lan Trứng Muối 🔺Size Tròn: - Bánh bltm sz 16 ( 5 trứng 6 phomai ) 160k - Bánh bltm sz 20 ( 6 trứng 8 phomai ) 200k 🔺Size Hình Chữ Nhật: - Bánh bltm hcn nhỏ 60k ( 2 trứng 2 phomai ) - Bánh bltm hcn to 120k ( 4 trứng 4 phomai ) 📲Hotline: 01634930006 imess/zalo/viber ❌Insta: inn.cakee ; FB: Bích Ngọc ( Bông Lan Trứng Muối )

        Địa điểm tương tự in.cakee

        Tiện nghi

        • Sức chứa (người)
        • Máy lạnh
        • Wifi
        • Nhận đặt bàn
        • Trả thẻ
        • Ngồi ngoài trời
        • Hút thuốc
        • Giao hàng tận nơi
        • Giữ xe miễn phí

        Ở đây có gì?

        Các địa điểm gần in.cakee