lozi-default-thumbnail

Kem Baskin Robbins - Nguyễn Tri Phương

Nhận xét của An Nhiên tại Kem Baskin Robbins - Nguyễn Tri Phương: Nghe nhỏ bạn quảng cáo kem BR ngon nên vừa rồi mình có đặt một cái bánh kem lạnh xemt hử thế nào. Vì chỉ tới đặt bánh mà...
4.8
(53 đánh giá)
4.552 lượt xem
Mới!Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ mua và mang đến cho bạn trong 1 giờ!
?
Loship.vn là dịch vụ giao hàng đến từ Lozi. Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ đi mua và trao tận tay bạn, chỉ trong 1 giờ!
Đặt món giao ngay

Có rất nhiều đồ ăn tại Kem Baskin Robbins - Nguyễn Tri Phương sẵn sàng được giao đến trước 02:29 trên loship

Đặt ngay