lozi-default-thumbnail

Lẩu Băng Chuyền Kichi Kichi - Cao Thắng

Nhận xét của Hung Tran Tony tại Kichi Kichi Lẩu Băng Chuyền - Cao Thắng: Cũng như những lần đến Kichi Kichi trước đó tại địa điểm chi nhánh Cao Thắng, chúng tôi phải đặt bàn vì buổi trưa ít...
4.4
(80 đánh giá)
3.621 lượt xem