lozi-default-thumbnail

King Karaoke

Nhận xét của Truc Nguyen tại King Karaoke: Tôi và gia đình đến đây để chia tay một người bạn nước ngoài sắp bay về Hà Lan, nhưng quả thực quyết định này đã là một sai lầm hoàn toàn, khiến cả...
Đã hơn 3 năm chưa có cập nhật nào ở địa điểm này. Bạn nên gọi trước khi đến.
4.628 lượt xem