lozi-default-thumbnail
Lotteria - Xã Đàn

Lotteria - Xã Đàn

  • 120.000 VNĐ/2 người
  • Chưa mở cửa
4.0

Mọi người thường đến Lotteria - Xã Đàn vì:

Gà sốt hs
ngon vô cùng :)))))
Sơn Bin trên LOZI.vn
@son.binnam, Hà Nội
5/5
ngon vô cùng :)))))