lozi-default-thumbnail
4.0

Mọi người thường đến Lotteria - Xã Đàn vì:

Gà sốt hs
Thích nhất nước sốt ở đây, mọi chỗ k có nước sốt. 190k đc 6 miếng gà to ú ù ụ. 3ng ăn no căng 😍😍 Nước phải mua riêng. 😁😁 Ngon nhất quả đất 👍👍
Trang Ong trên LOZI.vn
@trangongnữ, Hà Nội
Thích nhất nước sốt ở đây, mọi chỗ k có nước sốt. 190k đc 6 miếng gà to ú ù ụ. 3ng ăn no căng 😍😍 Nước phải mua riêng. 😁😁 Ngon nhất quả đất 👍👍