lozi-default-thumbnail
Lotteria - Xã Đàn

Lotteria - Xã Đàn

  • 120.000 VNĐ/2 người
  • Chưa mở cửa
4.0

Mọi người thường đến Lotteria - Xã Đàn vì:

Gà sốt hs
Ngon rẻ 13k thui đc giảm như thế này đến hết ngày 31/12 nhé mọi người nhanh chân kẻo hết đấy. Ảnh chụp không được đẹp lắm😁 mọi người thông cảm nhé
Ngon rẻ 13k thui đc giảm như thế này đến hết ngày 31/12 nhé mọi người nhanh chân kẻo hết đấy. Ảnh chụp không được đẹp lắm😁 mọi người thông cảm nhé