lozi-default-thumbnail
Lotteria - Xã Đàn

Lotteria - Xã Đàn

  • 120.000 VNĐ/2 người
  • Chưa mở cửa
4.0

Mọi người thường đến Lotteria - Xã Đàn vì:

Gà sốt hs
Sốt gà thơm nức mũiii. Tuy hơi bị ít thịt :p
Sốt gà thơm nức mũiii. Tuy hơi bị ít thịt :p