lozi-default-thumbnail
4.0

Mọi người thường đến Lotteria - Xã Đàn vì:

Gà sốt hs
Ngon cực ngon, k ngờ dạo này chất lượng gà lại đi lên như thế. Milo ở lotteria thì muôn đời vẫn rất là chất (y)
Ngon cực ngon, k ngờ dạo này chất lượng gà lại đi lên như thế. Milo ở lotteria thì muôn đời vẫn rất là chất (y)