lozi-default-thumbnail
Lotteria - Xã Đàn

Lotteria - Xã Đàn

4.0

Mọi người thường đến Lotteria - Xã Đàn vì:

Gà sốt hs
kem 3k. Không phải nói chắc ai cũng biêtd nhưng đặc biệt thích kem lotte hơn vì nhiều hơn và ngậy hơn hiii 👏👏👏👏 mùa hè trên cả tuyệt vơi nhưng lạnh nnay ăn kem cũng ngon lắm nhé 👍👍
Trâm Anhh trên LOZI.vn
@tramanhng98nữ, Hà Nội
kem 3k. Không phải nói chắc ai cũng biêtd nhưng đặc biệt thích kem lotte hơn vì nhiều hơn và ngậy hơn hiii 👏👏👏👏 mùa hè trên cả tuyệt vơi nhưng lạnh nnay ăn kem cũng ngon lắm nhé 👍👍