lozi-default-thumbnail

Lotteria - Xã Đàn

4.3
(114 đánh giá)
3.778 lượt xem
Vị gà H&S là vị ngon nhất ở Lotteria luôn mà 😍 Lúc đói lên thì 6 hay 9 miếng cũng không là gì luôn nhé 😂
Gà h&s

Vị gà H&S là vị ngon nhất ở Lotteria luôn mà 😍 Lúc đói lên thì 6 hay 9 miếng cũng không là gì luôn nhé 😂