lozi-default-thumbnail

Mì Cay Naga - 3 tháng 2

3.8
(58 đánh giá)
3.686 lượt xem
Mới!Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ mua và mang đến cho bạn trong 1 giờ!
?
Loship.vn là dịch vụ giao hàng đến từ Lozi. Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ đi mua và trao tận tay bạn, chỉ trong 1 giờ!
Đặt món giao ngay

Có rất nhiều đồ ăn tại Mì Cay Naga - 3 tháng 2 sẵn sàng được giao đến trước 10:17 trên loship

Đặt ngay