lozi-default-thumbnail

Ốc Bụi Sài Gòn

Nhận xét của Coca Nguyên tại Ốc Bụi Sài Gòn: Ơ cái quán good thế này mà đến giờ chưa có ai bình luận là sao nhỉ? Quán này của một anh bạn "chứng sĩ", có dịp nào đến ăn gặp chủ quán, sẽ...
4.0
(3 đánh giá)
3.788 lượt xem