lozi-default-thumbnail

Ốc Đào - Nguyễn Thái Học

Nhận xét của GoWhereEat Saigon tại Ốc Đào - Nguyễn Thái Học: If you're a seafood lover, ốc đào is one place you cannot miss. Although there are many local stalls and eateries peppered in...
Đã hơn 1 năm chưa có cập nhật nào ở địa điểm này. Bạn nên gọi trước khi đến.
3.6
(56 đánh giá)
4.964 lượt xem