lozi-default-thumbnail
  • Các hình ảnh được chụp tại Ốc Đào - Nguyễn Thái Học

Ốc Đào - Nguyễn Thái Học

Nhận xét của GoWhereEat Saigon tại Ốc Đào - Nguyễn Thái Học: If you're a seafood lover, ốc đào is one place you cannot miss. Although there are many local stalls and eateries peppered in...
3.6
(56 đánh giá)
3.525 lượt xem