lozi-default-thumbnail

Ốc Thảo - Nguyễn Xí

4.3
(38 đánh giá)
4.400 lượt xem
Mới!Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ mua và mang đến cho bạn trong 1 giờ!
?
Loship.vn là dịch vụ giao hàng đến từ Lozi. Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ đi mua và trao tận tay bạn, chỉ trong 1 giờ!
Đặt món giao ngay

Có rất nhiều đồ ăn tại Ốc Thảo - Nguyễn Xí sẵn sàng được giao đến trước 23:43 trên loship

Đặt ngay