lozi-default-thumbnail

Phở 24 - Nguyễn Văn Trỗi

Tạm ngưng hoạt động
3.424 lượt xem
Mới!Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ mua và mang đến cho bạn trong 1 giờ!
?
Loship.vn là dịch vụ giao hàng đến từ Lozi. Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ đi mua và trao tận tay bạn, chỉ trong 1 giờ!
Đặt món giao ngay

Có rất nhiều đồ ăn tại Phở 24 - Nguyễn Văn Trỗi sẵn sàng được giao đến trước 01:23 trên loship

Đặt ngay