lozi-default-thumbnail
  • Các hình ảnh được chụp tại Phở Cuốn Hưng Bền

Phở Cuốn Hưng Bền

Nhận xét của Thu Hinh tại Phở Cuốn Hưng Bền: Từ hồi mấy năm đầu thuở sinh viên mình đã được tụi bạn dắt dụ đến đây rồi ^^ Nhưng lần nào chúng nó cũng phải dắt bằng được đến quán này ^^ Kì lạ...
Đã hơn 3 tháng chưa có cập nhật nào ở địa điểm này. Bạn nên gọi trước khi đến.
4.2
(71 đánh giá)
4.662 lượt xem