lozi-default-thumbnail

Phở Cuốn Hưng Bền - Nguyễn Khắc Hiếu

Nhận xét của Thu Hinh tại Phở Cuốn Hưng Bền: Từ hồi mấy năm đầu thuở sinh viên mình đã được tụi bạn dắt dụ đến đây rồi ^^ Nhưng lần nào chúng nó cũng phải dắt bằng được đến quán này ^^ Kì lạ...
4.2
(71 đánh giá)
4.556 lượt xem
Mới!Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ mua và mang đến cho bạn trong 1 giờ!
?
Loship.vn là dịch vụ giao hàng đến từ Lozi. Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ đi mua và trao tận tay bạn, chỉ trong 1 giờ!
Đặt món giao ngay

Có rất nhiều đồ ăn tại Phở Cuốn Hưng Bền - Nguyễn Khắc Hiếu sẵn sàng được giao đến trước 19:29 trên loship

Đặt ngay