lozi-default-thumbnail

Pizza Inn - Nguyễn Văn Trỗi

Nhận xét của Hoàng Nguyên Lê Đức tại Pizza Inn - Nguyễn Văn Trỗi: Pizza hầu như chỗ nào mình thấy tương tự nhau, nhưng mà pizza inn thì cái lớp chessee có vẻ thơm hơn hay sao á, lần nào ăn...
Đã hơn 4 tháng chưa có cập nhật nào ở địa điểm này. Bạn nên gọi trước khi đến.
4.0
(30 đánh giá)
3.386 lượt xem