lozi-default-thumbnail

Quán Anh Em

Nhận xét của Nga Ngố tại Quán Anh Em: Mình thiết nghĩ quán này đừng nên đặt là "anh em quán" nữa mà nên chuyển thành "tre nứa quán" :))) Chi tiết trang trí chủ đạo trong quán toàn là tre nứa...
4.0
(3 đánh giá)
3.806 lượt xem