lozi-default-thumbnail

San Fu Lou - Cantonese Kitchen 2 - Phan Xích Long

4.6
(127 đánh giá)
4.974 lượt xem
Mới!Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ mua và mang đến cho bạn trong 1 giờ!
?
Loship.vn là dịch vụ giao hàng đến từ Lozi. Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ đi mua và trao tận tay bạn, chỉ trong 1 giờ!
Đặt món giao ngay

Có rất nhiều đồ ăn tại San Fu Lou - Cantonese Kitchen 2 - Phan Xích Long sẵn sàng được giao đến trước 12:42 trên loship

Đặt ngay