lozi-default-thumbnail

Sen Hồng

Nhận xét của Love food . tại Sen Hồng: ^^ Review trong tình trạng no căng @.@ ^^ 1. Chất lượng đồ ăn: ngon ngon ngon - bún ngon đậu siêu ngon (bên ngoài ròn tan bên trong rất mềm mượt -...
Đã hơn 4 năm chưa có cập nhật nào ở địa điểm này. Bạn nên gọi trước khi đến.
4.661 lượt xem