lozi-default-thumbnail

Sen Hồng

Nhận xét của Love food . tại Sen Hồng: ^^ Review trong tình trạng no căng @.@ ^^ 1. Chất lượng đồ ăn: ngon ngon ngon - bún ngon đậu siêu ngon (bên ngoài ròn tan bên trong rất mềm mượt -...
4.661 lượt xem