lozi-default-thumbnail

Shin cafe, Huế

Nhận xét của Finn tại Shin cafe, Huế: bánh cá du nhập vô Huế cũng được 1 thời gian nhưng có vẻ khá là được yêu thích, tại thời tiết của Huế se se lạnh ăn sẽ thích hơn chăng :3
Đã hơn 3 năm chưa có cập nhật nào ở địa điểm này. Bạn nên gọi trước khi đến.
3.906 lượt xem