lozi-default-thumbnail

Star Club

Nhận xét của Lê Khanh tại Star Club: Buffer cuối tuần vào thứ 7,cn từ 17h-21h . Không gian khá thoáng, nếu đi xem phim vào buổi 15h-16h xuống ăn là tiện nhất, lên đi vào tầm 17h30-18h là...
4.687 lượt xem