lozi-default-thumbnail
4.3

Mọi người thường đến Starbucks Coffee - Nguyễn Du vì:

Matcha ice blended
Ngon lắm, khác hẳn các quán khác. độ ngọt tự mình cho vì để nước đường riêng ở ngoài. Khi nào nhân viên rảnh rang họ sẽ làm giúp mình luôn chỉ cần nói thích ngọt hay ko. Uống rồi hết uống latte chỗ khác luôn
Gillian trên LOZI.vn
@blueeee.menữ, Hồ Chí Minh
5/5
Ngon lắm, khác hẳn các quán khác. độ ngọt tự mình cho vì để nước đường riêng ở ngoài. Khi nào nhân viên rảnh rang họ sẽ làm giúp mình luôn chỉ cần nói thích ngọt hay ko. Uống rồi hết uống latte chỗ khác luôn

Địa điểm tương tự Starbucks Coffee - Nguyễn Du