lozi-default-thumbnail
4.3

Mọi người thường đến Starbucks Coffee - Nguyễn Du vì:

Matcha ice blended
Phải nói là siêu ngonnnnn
Thích nhất S'mores trong Season kì này
Thường đến SB uống green tea latte:3
Thủy Thái trên LOZI.vn
@thuy.thai2403nữ, Hồ Chí Minh
5/5
Phải nói là siêu ngonnnnn Thích nhất S'mores trong Season kì này Thường đến SB uống green tea latte:3

    Địa điểm tương tự Starbucks Coffee - Nguyễn Du