lozi-default-thumbnail

Thảo Cầm Viên

Nhận xét của Suzzan Ma tại Thảo Cầm Viên: Nhân dịp Trung Thu nên đưa đứa cháu đi chơi Thảo Cầm Viên, mà trường học của nó sát ngay đây nữa nên nó cứ đòi đi bằng được. Vì là ngày làm việc...
4.0
(19 đánh giá)
4.481 lượt xem