lozi-default-thumbnail
The Adora - Trung Tâm Tiệc Cưới Hội Nghị

The Adora - Trung Tâm Tiệc Cưới Hội Nghị

Sắp xếp bình luận theo:
 • Phụ nữ MANG̣ MỘC, thích mình mang hương gỗ, trầm lắng như đậm đà và khoan dung.
  
 Đàn ông thích MẠNG MỘC thích được ung dung như một loài gỗ, thích mình là bóng tùng mang theo mình những loài gỗ nhỏ mà qúy hiếm.
 
 Theo phong thuỷ nhất là trong kinh doanh người mạng nào phù hợp với loại hương đó, đó là sự kết hợp tinh túy và khi giao thoa tình cảm, hương gỗ luôn là hương gợi nhiều cảm xúc sâu nhất.
  Đó chính là lý do BULLION và LUXE mang hương gỗ TUYẾT TÙNG và HỔ PHÁCH, 
 Tuyết Tùng nếu ai mà có sở hữu loaị gỗ này dù để trưng bây hoặc kinh doanh thi đều cả năm may mắn và hạnh phúc.
  Sakai Trần trên LOZI.vn

  Sakai Trần

  @sakaitran1nữ, Hồ Chí Minh
  Bình luận nổi bật
  Phụ nữ MANG̣ MỘC, thích mình mang hương gỗ, trầm lắng như đậm đà và khoan dung. Đàn ông thích MẠNG MỘC thích được ung dung như một loài gỗ, thích mình là bóng tùng mang theo mình những loài gỗ nhỏ mà qúy hiếm. Theo phong thuỷ nhất là trong kinh doanh người mạng nào phù hợp với loại hương đó, đó là sự kết hợp tinh túy và khi giao thoa tình cảm, hương gỗ luôn là hương gợi nhiều cảm xúc sâu nhất. Đó chính là lý do BULLION và LUXE mang hương gỗ TUYẾT TÙNG và HỔ PHÁCH, Tuyết Tùng nếu ai mà có sở hữu loaị gỗ này dù để trưng bây hoặc kinh doanh thi đều cả năm may mắn và hạnh phúc.
  • Phụ nữ MANG̣ MỘC, thích mình mang hương gỗ, trầm lắng như đậm đà và khoan dung.
  
 Đàn ông thích MẠNG MỘC thích được ung dung như một loài gỗ, thích mình là bóng tùng mang theo mình những loài gỗ nhỏ mà qúy hiếm.
 
 Theo phong thuỷ nhất là trong kinh doanh người mạng nào phù hợp với loại hương đó, đó là sự kết hợp tinh túy và khi giao thoa tình cảm, hương gỗ luôn là hương gợi nhiều cảm xúc sâu nhất.
  Đó chính là lý do BULLION và LUXE mang hương gỗ TUYẾT TÙNG và HỔ PHÁCH, 
 Tuyết Tùng nếu ai mà có sở hữu loaị gỗ này dù để trưng bây hoặc kinh doanh thi đều cả năm may mắn và hạnh phúc.
   Sakai Trần trên LOZI.vn

   Sakai Trần

   @sakaitran1nữ, Hồ Chí Minh
   Phụ nữ MANG̣ MỘC, thích mình mang hương gỗ, trầm lắng như đậm đà và khoan dung. Đàn ông thích MẠNG MỘC thích được ung dung như một loài gỗ, thích mình là bóng tùng mang theo mình những loài gỗ nhỏ mà qúy hiếm. Theo phong thuỷ nhất là trong kinh doanh người mạng nào phù hợp với loại hương đó, đó là sự kết hợp tinh túy và khi giao thoa tình cảm, hương gỗ luôn là hương gợi nhiều cảm xúc sâu nhất. Đó chính là lý do BULLION và LUXE mang hương gỗ TUYẾT TÙNG và HỔ PHÁCH, Tuyết Tùng nếu ai mà có sở hữu loaị gỗ này dù để trưng bây hoặc kinh doanh thi đều cả năm may mắn và hạnh phúc.
   • Phụ nữ MANG̣ MỘC, thích mình mang hương gỗ, trầm lắng như đậm đà và khoan dung.
  
 Đàn ông thích MẠNG MỘC thích được ung dung như một loài gỗ, thích mình là bóng tùng mang theo mình những loài gỗ nhỏ mà qúy hiếm.
 
 Theo phong thuỷ nhất là trong kinh doanh người mạng nào phù hợp với loại hương đó, đó là sự kết hợp tinh túy và khi giao thoa tình cảm, hương gỗ luôn là hương gợi nhiều cảm xúc sâu nhất.
  Đó chính là lý do BULLION và LUXE mang hương gỗ TUYẾT TÙNG và HỔ PHÁCH, 
 Tuyết Tùng nếu ai mà có sở hữu loaị gỗ này dù để trưng bây hoặc kinh doanh thi đều cả năm may mắn và hạnh phúc.
    Sakai Trần trên LOZI.vn

    Sakai Trần

    @sakaitran1nữ, Hồ Chí Minh
    Phụ nữ MANG̣ MỘC, thích mình mang hương gỗ, trầm lắng như đậm đà và khoan dung. Đàn ông thích MẠNG MỘC thích được ung dung như một loài gỗ, thích mình là bóng tùng mang theo mình những loài gỗ nhỏ mà qúy hiếm. Theo phong thuỷ nhất là trong kinh doanh người mạng nào phù hợp với loại hương đó, đó là sự kết hợp tinh túy và khi giao thoa tình cảm, hương gỗ luôn là hương gợi nhiều cảm xúc sâu nhất. Đó chính là lý do BULLION và LUXE mang hương gỗ TUYẾT TÙNG và HỔ PHÁCH, Tuyết Tùng nếu ai mà có sở hữu loaị gỗ này dù để trưng bây hoặc kinh doanh thi đều cả năm may mắn và hạnh phúc.
    • Minh đang tìm 1 số bạn nam nu phụ bán Thời Trang,sản phẩm làm đẹp và NƯỚC HOA, bạn biết ai đang tìm việc giới thiệu cho minh nha
+ Ca sáng: 9h đến 13h
+ Ca chiều: 13h đến 17h
+ Ca tối: 18h đến 22h
➡️Lương 4tr/ca+ Thưởng
➡️Có thể xoay ca làm 2 ca va cvt
➡️Không yêu cầu kinh nghiệm
🌏Làm Việc Tại: trung tam thuog mai gan 371 ADORA nguyen kiem go vap bạn nào có nhu cầu để lại thông tin: tên,sđt,địa chỉ
Hoặc liên hệ: 01227077764
LƯU Ý: ưu tiên tuyển Tp HCM va k đa cấp...
     Nahy Tuyền trên LOZI.vn

     Nahy Tuyền

     @tuyennahynữ, Hồ Chí Minh
     Minh đang tìm 1 số bạn nam nu phụ bán Thời Trang,sản phẩm làm đẹp và NƯỚC HOA, bạn biết ai đang tìm việc giới thiệu cho minh nha + Ca sáng: 9h đến 13h + Ca chiều: 13h đến 17h + Ca tối: 18h đến 22h ➡️Lương 4tr/ca+ Thưởng ➡️Có thể xoay ca làm 2 ca va cvt ➡️Không yêu cầu kinh nghiệm 🌏Làm Việc Tại: trung tam thuog mai gan 371 ADORA nguyen kiem go vap bạn nào có nhu cầu để lại thông tin: tên,sđt,địa chỉ Hoặc liên hệ: 01227077764 LƯU Ý: ưu tiên tuyển Tp HCM va k đa cấp...
     • Minh đang tìm 1 số bạn nam nu phụ bán Thời Trang,sản phẩm làm đẹp và NƯỚC HOA, bạn biết ai đang tìm việc giới thiệu cho minh nha
+ Ca sáng: 9h đến 13h
+ Ca chiều: 13h đến 17h
+ Ca tối: 18h đến 22h
➡️Lương 4tr/ca+ Thưởng
➡️Có thể xoay ca làm 2 ca va cvt
➡️Không yêu cầu kinh nghiệm
🌏Làm Việc Tại: trung tam thuog mai gan 371 ADORA nguyen kiem go vap bạn nào có nhu cầu để lại thông tin: tên,sđt,địa chỉ
Hoặc liên hệ: 01227077764
LƯU Ý: ưu tiên tuyển Tp HCM va k đa cấp...
      Nahy Tuyền trên LOZI.vn

      Nahy Tuyền

      @tuyennahynữ, Hồ Chí Minh
      Minh đang tìm 1 số bạn nam nu phụ bán Thời Trang,sản phẩm làm đẹp và NƯỚC HOA, bạn biết ai đang tìm việc giới thiệu cho minh nha + Ca sáng: 9h đến 13h + Ca chiều: 13h đến 17h + Ca tối: 18h đến 22h ➡️Lương 4tr/ca+ Thưởng ➡️Có thể xoay ca làm 2 ca va cvt ➡️Không yêu cầu kinh nghiệm 🌏Làm Việc Tại: trung tam thuog mai gan 371 ADORA nguyen kiem go vap bạn nào có nhu cầu để lại thông tin: tên,sđt,địa chỉ Hoặc liên hệ: 01227077764 LƯU Ý: ưu tiên tuyển Tp HCM va k đa cấp...
      • Minh đang tìm 1 số bạn nam nu phụ bán Thời Trang,sản phẩm làm đẹp và NƯỚC HOA, bạn biết ai đang tìm việc giới thiệu cho minh nha
+ Ca sáng: 9h đến 13h
+ Ca chiều: 13h đến 17h
+ Ca tối: 18h đến 22h
➡️Lương 4tr/ca+ Thưởng
➡️Có thể xoay ca làm 2 ca va cvt
➡️Không yêu cầu kinh nghiệm
🌏Làm Việc Tại: trung tam thuog mai gan 371 ADORA nguyen kiem go vap bạn nào có nhu cầu để lại thông tin: tên,sđt,địa chỉ
Hoặc liên hệ: 01227077764
LƯU Ý: ưu tiên tuyển Tp HCM va k đa cấp...
       Nahy Tuyền trên LOZI.vn

       Nahy Tuyền

       @tuyennahynữ, Hồ Chí Minh
       Minh đang tìm 1 số bạn nam nu phụ bán Thời Trang,sản phẩm làm đẹp và NƯỚC HOA, bạn biết ai đang tìm việc giới thiệu cho minh nha + Ca sáng: 9h đến 13h + Ca chiều: 13h đến 17h + Ca tối: 18h đến 22h ➡️Lương 4tr/ca+ Thưởng ➡️Có thể xoay ca làm 2 ca va cvt ➡️Không yêu cầu kinh nghiệm 🌏Làm Việc Tại: trung tam thuog mai gan 371 ADORA nguyen kiem go vap bạn nào có nhu cầu để lại thông tin: tên,sđt,địa chỉ Hoặc liên hệ: 01227077764 LƯU Ý: ưu tiên tuyển Tp HCM va k đa cấp...
       • Hiện tại CTY mình hợp tác với rất nhiều Doanh Nghiệp Lớn và Nhỏ trong cả nước nên cần tuyển thêm 5 bạn làm quảng cáo hệ thống phần mềm Atfiliate.
- Công việc cụ thể : làm quảng cáo cho các doanh nghiệp hiện đang hợp tác với CTY 
- Lương 8-10tr/tháng 
- Yêu cầu : Có laptop hoặc smarphone
- Đối tượng : trên 18t
- Kĩ năng : Không yêu cầu ( sẽ đc bên mình hướng dẫn và đào tạo )
- Không đa cấp

Địa chỉ Tòa nhà D-Eye 371 Nguyễn Kiệm p3 quận Gò Vấp TPHCM

📍 Vui lòng nhắn tin inbox hoặc cmt để lại thông tin sdt để đăng ký
        Khang Lâm Hạ trên LOZI.vn

        Khang Lâm Hạ

        @punnyshopkhác, Hồ Chí Minh
        Hiện tại CTY mình hợp tác với rất nhiều Doanh Nghiệp Lớn và Nhỏ trong cả nước nên cần tuyển thêm 5 bạn làm quảng cáo hệ thống phần mềm Atfiliate. - Công việc cụ thể : làm quảng cáo cho các doanh nghiệp hiện đang hợp tác với CTY - Lương 8-10tr/tháng - Yêu cầu : Có laptop hoặc smarphone - Đối tượng : trên 18t - Kĩ năng : Không yêu cầu ( sẽ đc bên mình hướng dẫn và đào tạo ) - Không đa cấp Địa chỉ Tòa nhà D-Eye 371 Nguyễn Kiệm p3 quận Gò Vấp TPHCM 📍 Vui lòng nhắn tin inbox hoặc cmt để lại thông tin sdt để đăng ký
        • Hiện tại đang cần tuyển vài bạn am hiểu về Công nghệ BUSSINESS 4.0 chuyên về Online.
Đây là cơ hội để bạn tiếp cận một nền công nghệ mới,nơi tìm kiếm việc làm phù hợp với xu thế của thế giới. Không cần trình độ hay bằng cấp,tuổi tác không quan trọng chỉ cần có thái độ tốt và niềm đam mê lớn về Kinh doanh Online là có thể làm được. 
Liên hệ trực tiếp: 0907 975 482
Lưu ý: Không nhận trao đổi qua tin nhắn
       Không tuyển đa cấp
       Nếu chưa hiểu BUSINESS 4.0 là gì có thể tham khảo tại http://www.doanhnhansaigon.vn/goc-nhin-quan-tri/business-4-0-doanh-nghiep-song-sao-trong-thoi-dai-so/1101219/
         Khang Lâm Hạ trên LOZI.vn

         Khang Lâm Hạ

         @punnyshopkhác, Hồ Chí Minh
         Bình luận nổi bật
         Hiện tại đang cần tuyển vài bạn am hiểu về Công nghệ BUSSINESS 4.0 chuyên về Online. Đây là cơ hội để bạn tiếp cận một nền công nghệ mới,nơi tìm kiếm việc làm phù hợp với xu thế của thế giới. Không cần trình độ hay bằng cấp,tuổi tác không quan trọng chỉ cần có thái độ tốt và niềm đam mê lớn về Kinh doanh Online là có thể làm được. Liên hệ trực tiếp: 0907 975 482 Lưu ý: Không nhận trao đổi qua tin nhắn Không tuyển đa cấp Nếu chưa hiểu BUSINESS 4.0 là gì có thể tham khảo tại http://www.doanhnhansaigon.vn/goc-nhin-quan-tri/business-4-0-doanh-nghiep-song-sao-trong-thoi-dai-so/1101219/

         Địa điểm tương tự The Adora - Trung Tâm Tiệc Cưới Hội Nghị

         Tiện nghi

         • Sức chứa (người)
         • Máy lạnh
         • Wifi
         • Nhận đặt bàn
         • Trả thẻ
         • Ngồi ngoài trời
         • Hút thuốc
         • Giao hàng tận nơi
         • Giữ xe miễn phí

         Ở đây có gì?

         Các địa điểm gần The Adora - Trung Tâm Tiệc Cưới Hội Nghị