lozi-default-thumbnail

The Coffee Bean & Tea Leaf - CMT8

Nhận xét của Tê Ngố tại The Coffee Bean & Tea Leaf - CMT8: Tớ có ác cảm nghìn kiếp với Coffee bean, biết không?! Chỉ vì thích cái view này quá thể, và con bé bạn 1 tuần 3 lần khen linguine...
3.7
(81 đánh giá)
4.266 lượt xem