lozi-default-thumbnail

The Coffee Bean & Tea Leaf - Metropolitan

4.3
(55 đánh giá)
4.767 lượt xem
Mới!Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ mua và mang đến cho bạn trong 1 giờ!
?
Loship.vn là dịch vụ giao hàng đến từ Lozi. Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ đi mua và trao tận tay bạn, chỉ trong 1 giờ!
Đặt món giao ngay

Có rất nhiều đồ ăn tại The Coffee Bean & Tea Leaf - Metropolitan sẵn sàng được giao đến trước 00:49 trên loship

Đặt ngay